Diabetes

Som følge af diabetes kan man blive ramt af forskellige komplikationer, der vedrører fødderne. De væsentligste komplikationer er svækkelse af følesansen og fejlstillinger i fødderne. Hvis man både har svækket følesans og fejlstillinger kan man danne sår, som kan skabe yderligere problemer.

Fejlstillinger
Hos diabetikere ser man ofte to fejlstillinger – hulfod og nedsunken forfod.

Hulfod er øget hulning i svangbuen hvilket har en betydning for gangafviklingen. Hulfod kan give øget belastning på forfod og hæl og kan ubehandlet medføre nedsunket forfod og hammertæer.

Nedsunken forfod kan give et uhensigtsmæssigt tryk på forfoden. Dette kan føre til ømhed, ligtorne og dannelse af hård hud.

Hvis man lider af svækket følesans og har fejlstillinger eller øget belastning og tryk på nogen punkter, så er aflastende individuelt fremstillede fodindlæg nødvendig og vigtig for at undgår sår.

Ingen fødder er ens, så derfor bør du altid vælge et individuelt fremstillet fodindlæg, hvis du har problemer med dine fødder: DIN FOD DIT INDLÆG

Som medlem af sygeforsikringen ’’danmark’’ kan du få tilskud til individuelt fremstillede fodindlæg.

BOOK DIN TID HER