Vi gør vort bedste for at beskytte de grupper i vores samfund, der er særligt udsatte og sårbare, hvis de bliver ramt af COVID-19.

 
Læs mere her om hvordan du skal forholde dig, hvis du er i tvivl.